Bize Ulaşın WhatsApp Hattımız

Kahvaltılığın Adı, Gevreğin Tadı

Kahvaltılığın Adı, Gevreğin Tadı

Güneş şehrin üzerinde doğuyor. Şu an baktığımız bölge, daha ziyade beyaz yakalıların yaşadığı yüksek binalar.

Kahvaltılığın Adı,

Gevreğin Tadı

Araştırmanın Tasarımı

Güneş şehrin üzerinde doğuyor. Şu an baktığımız bölge, daha ziyade beyaz yakalıların yaşadığı yüksek binalar. Yavaşça ileri gidip önümüzdeki evin penceresinden içeri bakarsak göreceğimiz, gün doğumuyla beraber kalkıp bir yandan gömleğini iliklerken bir yandan da kahvaltı etmeye çalışan  “plaza çalışanı” olacaktır. O da ataları gibi güneşin doğuşuyla kalkıyor ama horozların sesiyle değil, cep telefonunun alarmıyla. O da ataları gibi tok tutacak birşeyler yemek istiyor; ama kalabalık bir köy kahvaltısıyla değil, daha hızlı tüketebileceği kahvaltılık gevrekle.

Günümüzün beyaz yakalı kadını hem anne, hem iş kadını, hem tutkulu sevgili, hem sporcu, hem de hobi sahibi. Bütün bu kimliklerin hakkını verirken en önemli kısıtlarından biri ise zaman. Hızlı yaşam, günümüz insanının en büyük zorluklarından  biri. Bir başkası ise, bütün bu kimlikler arasında gidip gelirken hala  genç, fit ve güzel kalma isteği... Bu iki motivasyonu aynı anda çözebilen bir ürün portföyüne sahip. Türkiye’nin önde gelen atıştırmalık markalarından biri olan araştırma veren, pazarda istediği rakamlara ulaşamıyordu. Bu nedenle, bu ürünlere dair motivasyonları anlamaya, markasını bu motivasyonlar temelinde yeniden konumlandırmaya ve uygun bir iletişim ile relansman yapmaya ihtiyacı vardı.

Öte yandan, kahvaltılık gevrek kategorisi, Türk toplumunun kahvaltı alışkanlıkları kaynaklı görece düşük hane penetrasyonu ve tüketim miktarı ile yeni büyümekte olan ve dinamikleri net olmayan bir kategoriydi. Daha önceki araştırmalardan farklı olarak, markasının yeniden konumlandırılmasını tüketicinin bilinçdışına göre yapmaya karar veren araştırma veren bu sayede kategoriye dair bariyerleri ve motivasyonları kararın kaynağından, beyin görüntüleme yöntemiyle, öğrenmeyi amaçlıyordu. Bu amaca ulaşmak için kategorinin kırmızı çizgilerini anlayarak tüketicinin duygusal süreçlerini ve markasını 360 derece değerlendirmek istiyordu. Bu değerlendirme içinde  ürünün performansından ambalajına, marka konumlandırmasından, konseptine kadar her adımı ele almak istiyordu.

Tüketicinin karar verme süreçlerini bilinçdışı veriyi de hesaba katarak öğrenmek isteyen araştırma veren için en uygun araştırma yöntemi, duygularla tetiklenip mantıkla şekillenen satın alma kararı bileşenlerini ve motivasyonlarını beyin görüntüleme sistemiyle anlayabilen nöro yöntemlerdi.

Araştırma verenin amacına ulaşmak için öncelikle 4 adımlı bütünleşik pazarlama araştırması tasarlandı. Bütünleşik araştırmanın ilk ayağında (dokümanın devamında “Eylül Araştırması” olarak geçecektir) nöro yöntemlerle marka konumlandırma, ambalaj, konsept ve tat testleri gerçekleştirildi. Eylül Araştırması toplamda 114 kişi ile 19-26 Eylül 2016 tarihlerinde, araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak 19-35 yaş aralığında,  %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu. Eylül Araştırmasında pazarda var olan rakipler ve araştırma verenin mevcut ürünü ve markası 4 adımdan oluşan bir araştırmaya tabi tutuldu: Nöro Tat Testi, Nöro Ambalaj Ölçümü, Nöro Konsept Ölçümü ve Nöro Marka Kişiliği Ölçümü. 

Eylül Araştırması’ndan çıkan bulgular doğrultusunda, araştırma veren, tada ve ürün performansına yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştirdi. Bütünleşik araştırmanın ikinci ayağı olan “Aralık Araştırması”nda, yeni tat, araştırma verene ait olan farklı markalar altında (Marka 1 ve Marka 2)  test edildi. Yine Aralık Araştırması’nda, Marka 1 ve Marka 2’ye ait yeni ambalaj alternatifleri ve bu markalara dair marka kişiliği nöro yöntemle ölçümlendi. Aralık Araştırması 32 kişi ile, 30 Kasım-5 Aralık 2016 tarihlerinde, araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Araştırmalarda tat, marka kişiliği ve konsept testlerinde fNIRs (fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi) görüntüleme tekniği kullanılırken, ambalaj testlerinde EEG (Elektroensefalografi) ve Göz Takibi cihazları kullanıldı.. 

Bütünleşik araştırmanın her iki ayağının sonunda katılımcıların ¼’ü ile nöro araştırmadan elde edilen verilerin yorumlanmasına yönelik nöroskor bazlı derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Her iki bütünleşik araştırmanın sonunda nöro bulgular, derinlemesine görüşmeler ve literatür harmanlanarak bir aksiyon planı oluşturuldu.

Araştırma verenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özel tasarlanmış araştırma metodolojisi, deney serimi ve nöro tekniklerin seçimi ile farklılaşan araştırma. Tüketicinin bilinçdışındaki dinamiklerini ortaya koymuştur. Araştırma veren, bütünleşik bakış açısıyla gerçekleştirilen araştırmaların, amaçlarına uygun şekilde kahvaltılık gevrek kategorisindeki markanın relansmanına etkin bir yön verdiğini belirtmektedir. 

Bulgular ve İçgörülerin

Paylaşımı

Araştırma, daha önce belirtildiği gibi Eylül ve Aralık Araştırması olmak üzere iki ayakta gerçekleştirilmiştir.

Eylül Araştırması konsept, tat, marka kişiliği ve ambalaj ölçümlerinin çıktıları itibariyle;

• Tat testi sonucunda: Ar-Ge ile revize tat tarifi çalışılmıştır.

• Marka kişiliği ölçümü sonucunda: Markanın farklı bir marka altında yer alma durumu değerlendirilmeye başlanmıştır.

• Konsept Testi Sonucunda: Aralık Araştırması’nda yer verilmek üzere mevcut ve alternatif marka için optimizasyon önerileri çerçevesinde yeni konseptler çalışılmıştır.

• Ambalaj Testi Sonucunda: Aralık Araştırması’nda yer verilmek üzere mevcut ve alternatif marka için optimizasyon önerileri doğrultusunda yeni ambalajlar çalışılmıştır.

İkinci Aralık ayağındaki konsept, tat, marka konumlandırma ve ambalaj araştırmaları çıktıları ile:

• Tat testi sonucunda: Ar-Ge ile ikinci kere revize tat tarifi çalışılmış ve piyasaya bu ürün sürülmüştür.

• Marka kişiliği ölçümü sonucunda: Alternatif markanın ürün ve kategori motivasyonlarına daha uygun olduğu bulgulanmış ve mevcut markayı bırakarak alternataif marka ile ilerleme kararı alınmıştır.

• Konsept Testi Sonucunda: Relansmanda kullanılacak en uygun konsept, optimizasyon önerileri ile belirlenmiştir ve iletişimde bu konsept kullanılmıştır.

• Ambalaj Testi Sonucunda: Ürüne, marka kişiliğine ve konsepte en uygun ambalaj, optimizasyon önerileri ile belirlenmiştir ve ambalaj tasarımı optimize edilerek relansmanda kullanılmıştır.

Araştırmalar sonucunda çıkan, hedef kitle için kahvaltılık gevrek markalarının algılarına ve nasıl konumlandırmaları gerektiğine, tat beklentilerine, ambalajın etkisine ve konseptlerine dair birçok bulgu ve içgörünün özeti aşağıdadır:

Deneyim Boyunca Devam Eden

Performansın Önemi

Eylül Araştırması’nın tat testleri, araştırma verenin ürününün performansının rakiplerinin gerisinde kaldığını bulguladı. Kahvaltılık gevrek sütle karıştırılarak yenen bir ürün olduğu için yeme süreci boyunca performansını ölçümlemek kritikti. Nobel ödüllü Daniel Kahneman’ın “Zirve ve Son Teorisi”ne göre (Kahneman, 2011, Hızlı ve Yavaş Düşünme) her türlü deneyimi o deneyimin en zirve ve en son noktasıyla değerlendirme eğilimindeyizdir. Buradan yola çıkılarak, geliştilecek ürünün de baştan sona belirli bir performansı koruması açısından geliştirme alanları olduğu bulgulanmıştır.

Dinamiklerin Farklılaşması

Araştırmada yer alan marka kişiliği bazlı marka konumlandırma çalışması ve derinlemesine görüşmeler gösterdi ki yulaf ezmesi ve gevrek tüketme motivasyon ve dinamikleri farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bu iki ürün farklı markalar altında yer almalıdır. Gevrek ürününün hali hazırda bulunduğu marka, gevrek ürünün algısıyla örtüşmekten uzaktır.  İkinci araştırma olan Aralık Araştırması’nda, mevcut markadan farklı bir alternatif marka araştırmaya dahil edilerek, onun güçlü ve zayıf yanları kahvaltılık kategorisi ile uyumu belirlendi.

Hangi Sözler Daha Etkili?

Eylül Araştırması’nda gerçekleştirilen konsept testlerinde, kahvaltılık gevrek kategorisinin ideal marka konumlandırmasına paralel olarak fonskiyonel faydadan ziyade sembolik faydayı öne çıkaran söylemlerin beyindeki ödül algısını olumlu yönde etkilediği bulgulandı. Öte yandan, konseptte yer alan muğlak ifadelerin (Örn. “ihtiyacın büyük bölümü”, “farklı alternatifler arıyorum”) ve teker teker sayılan ürün içeriklerinin (Örn. “çavdar, yulaf, kepek…”) ürünün keyif algısına hizmet etmediği bulgulandı. Nöro veriler ışığında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde bu sözlerin tam olarak anlaşılmadığı, hatırlanmadığı anlaşıldı. 

Ambalajın Etkisi

Eylül Araştırması’nda rakipler ile karşılaştırmalı olarak, mevcut ambalaj ile nöro ambalaj testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler sonrasında, konsept ve marka konumlandırma çıktıları ile rakip ambalajların güçlü ve zayıf yanları analiz edilmiş, ürünün lezzetine, yaşattığı hisse vurgu yapan ambalajların daha iyi performans gösterdiği bulgulanmıştır. Bu bulgular ışığında Aralık Araştırması’nda hem alternatif marka için bir ambalaj çalışılmış hem de mevcut ambalajın revize edilmiş hali tekrar teste tabi tutulmuştur. Aralık Araştırması sonucunda alternatif marka ile ilerlenmesi durumunda bazı optimizasyonlar gerektiği bulgulanmıştır.

Öneri ve Aksiyonlar

Araştırma bulguları doğrultusunda aksiyon önerilerinin yapılması ve bu önerilerin açıklığı, ihtiyaçlara uyugunluğu, uygulanabilirliği ve varsa araştırmanın müşteri tarafından hangi süreçlerde kullanıldığı, alınan aksiyonları ve bu aksiyonların iş sonuçlarına etkisini yazınız. İş sonuçları araştırma hedefleriyle ve araştırma bulgu ve önerileriyle ilintili olmalıdır.

Tada Dair

Eylül Araştırması’nın tat ile ilgili bulgularına istinaden araştırma veren, yeme deneyimi boyunca ürün performansını etkileyen noktalarda AR-GE departmanı ile beraber çalışarak yeni bir ürün geliştirmiştir. Bu ürün daha sonra Aralık Araştırması’nda da teste girmiş ve araştırma bulguları sonucunda ikinci bir revizyon ile şu an piyasadaki halini almıştır. Araştırma sonucuna göre formüle edilen 2. revizyon yeni ürünün skorları sütsüz ve sütlü tadımlarda mevcut ürüne göre istatistiksel olarak anlamlı farkla yükselmiştir. Böylece mevcut ürün üzerinden 2 kez daha geliştirme faaliyetlerine tabi tutulan ürünün optimum performansa ulaştığı görülmüş ve bu şekilde piyasaya sürülmüştür.

Markaya Dair

Marka kişiliği bazlı marka konumlandırma araştırması bulguları, mevcut kahvaltılık gevreğinin hali hazırda bulunduğu güçlü markanın gevrek kategorisinin dinamiklerini tam olarak yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırma verene, bu ürünü, kategoride kuvvetli marka algısına sahip olan diğer bir marka altında değerlendirmesi önerildi. Bu öneri doğrultusunda, Eylül Araştırması sonrasında, hem mevcut hem de alternatif marka ile ambalaj alternatifleri çalışıldı. Aralık Araştırması’nda ambalajlar test edildi, ayrıca markanın hangi marka ile daha uyumlu olduğu yine marka konumlandırma çalışmasıyla araştırıldı. Alternatif markanın ürün ile uyumunun irdelendiği Aralık Araştırması’nın bulguları ışığında, ürünün alternatif marka ile konumlandırılmasına karar verildi ve piyasaya alternatif marka ile çıkıldı. Alternatif marka ile yapılan relansmanın tüketici tarafından içselleştirilmesini sağlamak üzere iletişim planı ve stratejisi de yeniden düzenlendi.

İletişimde Kullanılacak Kelimelere/ Mesajlara Dair

İdeal kahvaltılık gevreğinin konumlandırması ile paralel şekilde konsept testlerinde de çıkan iletişim tonuna dair bulgular ışığında aksiyonlar alındı. Araştırma veren konsept ve söylemlerde ürünün vücuda faydasından ziyade, bu fonksiyonel fayda sayesinde sembolik olarak tüketicinin nasıl hissettirdiğine odaklanan bir dil izlemeye karar verdi. Somutlaştırıldığında daha kolay anlaşılabilecek muğlak ifadeler pazarlama iletişimi planlanırken somut ifadelerle (Örn.”ihtiyacın %30’unu karşılar”) değiştirildi. Ayrıca içeriği teker teker ifade etmektense içeriğin bolluğuna ve sembolik faydasına gönderme yapan kelimeler tercih edildi.

İlham Veren Ambalaj

Ayna nöronlar kişinin gördüğü ile empati kurmasını sağlayan, kişiyi hızla bir aksiyona yönlendiren özel nöronlardır (RizzolattiandCraighero, Ayna Nöron Sistemi, 2004). Reklamlardaki görüntüler izleyicilerin ayna nöronlarını harekete geçirebilirse, tüketiciler kendilerini o ürünü yiyen kişinin hissettiği gibi hissedip, bu deneyimi gerçekleştirmek üzere ürünü satın alma eğilimi gösterebilirler (Stahlberg, M. Alışverişçi Pazarlaması- Satış Noktasında Satın Alma Kararı Nasıl Artıırılır?, 2012). Üzerlerinde kadın figürü bulunan ambalajların, Nöro Ambalaj Etkinlik Skoru’nun anlamlı derecede yüksek olduğu bulgusuna ek olarak, nöroskor bazlı derinlemesine görüşmelerde bu ambalajların “ideal kadın” algısını daha etkin biçimde vurguladığı anlaşılmıştır. Eylül  Araştırması’ndan çıkan bu bulgular ışığında mevcut ambalaj için renk, görsellik, grafik ve yerleşim açısından optimizasyon önerileri verilmiştir. Bu öneriler ışığında hem mevcut ambalaj revize edilmiş hem de alternatif markanın ambalajı baştan tasarlanmıştır.

Araştırma veren, iki aşamalı araştırmadaki önerileri uygulamaya geçirmiş ve lansman,  2. kere revize edilmiş tat ile farklı marka altında, yeni ambalajda ve değişen iletişim konsepti ile piyasaya sunulmuştur. Araştırmalar var olan ürünün, markasından tadına, konseptinden ambalajına, iletişiminden stratejisine kadar relansman stratejisinin oluşumunda çepeçevre bulgu ve aksiyonlar üretmiştir. Hayata geçirilen tüm aksiyonlar bu markanın relansmanını temelden etkilemiştir. Araştırma veren, yapılan iki ayaklı araştırmanın, net ve etkin bulgu ve çıktılarıyla markaya bambaşka bir oyun alanı ve doğru konumlandırma yarattığını belirtmektedir.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Eylül Araştırması / Yöntem 1 / Tat Testi

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 114 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi: Her bir gönüllü deneğin tat deneyimi sırasında beyinlerindeki ödül merkezinin fNIRs cihazı ile ölçümü

kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler

Veri Toplama Tarihi: 19-26 Eylül 2016

Eylül Araştırması / Yöntem 2 

Marka Konumlandırma Testi

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 114 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin, marka- kişilik sıfatı bazında özdeşleştirme verilerinin  fNIRs cihazı ile beyindeki  özdeşleşme alanlarından alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler. Akabinde, 24 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 19-26 Eylül 2016

Eylül Araştırması / Yöntem 3 / Konsept

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 114 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin, konseptleri dinlerken  beyinlerinde oluşan aktivasyonun; fNIRs cihazı ile alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler.  Akabinde, 24 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 19-26 Eylül 2016

Eylül Araştırması / Yöntem 4 / Ambalaj

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 114 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin, ambalajları gördüklerinde beyinlerinde oluşan aktivasyonun; EEG cihazı ile ölçülmesini ve nereye baktıklarının Göz Takibi cihazı ile alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler. Akabinde, 24 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 19-26 Eylül 2016

Aralık Araştırması / Yöntem1 / Tat Testi

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 32 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin beyin verisinin tat deneyimi sırasında beyinlerindeki ödül merkezinin fNIRs cihazı ile ölçümü; beyan verilerinin 9’lu  likert ölçeğinde alınması ve davranış verilerinin alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler . Akabinde, beyin, beyan ve davranış verileri paralel olan 8 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 30 Kasım – 5 Aralık 2016

Aralık Araştırması / Yöntem2

Marka Konumlandırma

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 32 kişi ile, araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir deneğin, marka-kişilik sıfatı bazında özdeşleştirme verilerinin  fNIRs cihazı ile beyindeki  özdeşleşme alanlarından alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler  Akabinde, 8 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 30 Kasım – 5 Aralık 2016

Aralık Araştırması / Yöntem3 / Konsept

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 32 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin, konseptleri dinlerken  beyinlerinde oluşan aktivasyonun; fNIRs cihazı ile alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler .Akabinde, 8 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 30 Kasım – 5 Aralık 2016

Aralık Araştırması / Yöntem 4 / Ambalaj

Kullanılan Yöntem:

Kalitatif Nöroskor Bazlı Derinlemesine Görüşmeler + Kantitatif Nöro (Beyin Verisi) Ölçümleri

Araştırmanın Evreni / Hedef Kitlesi:

Toplamda 32 kişi ile araştırma verenin hedef kitle tanımına uygun olarak;  19-35 yaş aralığında, %100’ü kadın olmak üzere; kahvaltılık gevreği ve araştırma verenin markasını reddetmeyen,  B, C1 SES grubuna mensup kişilerden oluştu.

Coğrafi Kapsama Alanı: İstanbul

Örnekleme Yöntemi: Kolayda örnekleme

Veri Toplama Yöntemi:Her bir gönüllü deneğin, ambalajları gördüklerinde beyinlerinde oluşan aktivasyonun; EEG cihazı ile ölçülmesini ve nereye baktıklarının Göz Takibi cihazı ile alınmasını içeren kantitatif özellikli ölçümler. Akabinde, 8 katılımcı ile nöro ölçüm sonuçlarının nedenlerini araştırmaya yönelik, kalitatif özellikli derinlemesine görüşmeler.

Veri Toplama Tarihi: 30 Kasım – 5 Aralık 2016


0 Yorum

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir

0 Yorum