Bize Ulaşın WhatsApp Hattımız

Dünyayı Şekillendiren Global Trendler ve Türkiye’deki Yansımaları

Dünyayı Şekillendiren  Global Trendler ve  Türkiye’deki Yansımaları

Ipsos’un 23 ülkeden 18 bin kişi ile gerçekleştirdiği “Ipsos Global Trends” adlı uluslararası araştırma ile dünya çapındaki tüketicilerin ve vatandaşların tutum ve davranışları analiz edilerek, 2017’de dünyayı şekillendiren 8 temel trend belirlendi.

Ipsos’un 23 ülkeden 18 bin kişi ile gerçekleştirdiği “Ipsos Global Trends” adlı uluslararası araştırma ile dünya çapındaki tüketicilerin ve vatandaşların tutum ve davranışları analiz edilerek, 2017’de dünyayı şekillendiren 8 temel trend belirlendi. 

 Dünyayı şekillendiren bu trendler şöyle sıralanıyor: 

 1.Elitlerin Krizi 

Araştırmanın global sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların %71’i “Devletim benim gibi insanların beklentilerini önceliklendirmiyor” diyor. %76’sı ise “Ekonomi zengin ve güçlülerin lehine yapılandırılmış” diyor. Katılımcıların %46’sı ise “Kendi ülkemde bir yabancı gibi hissediyorum” diyor. Türkiye’de de hemen hemen benzer oranlar görülüyor. 

Uluslararası kuruluşlara olan güven %38, bankalara olan güven %36 olarak görülürken, siyasi partilere olan güven %16, medyaya olan güven ise %7 olarak araştırma kapsamında ortaya çıkan global sonuçlar arasında yer alıyor. 

 2. Belirsizlik Yeni Normalimiz 

Araştırma kapsamında görüşülen dünya çapındaki 18 bin kişinin %82’si gittikçe daha tehlikeli hale gelen bir dünyada yaşadıklarını düşünüyor. Türkiye’den, katılımcıların %87’si bu konuda hemfikir. Her geçen gün yeni endişelerin gündeme geldiği görülüyor. Teknik ilerlemelerin hayatlarımızı mahvedeceğini düşünenlere bakıldığında Milenyum ya da Y Kuşağı olarak adlandırılan jenerasyonun bir tık daha endişeli olduğu görülüyor. Y Kuşağının %53’ü, X Kuşağının %49’u ve Baby Boomers diye adlandırılan 1946- 64 arası doğumluların %46’sı teknik ilerlemelerin hayatımıza zarar verdiği konusunda hem fikir. 

 3. Dikkat Çekme Savaşı 

1980’lere bakıldığında tüketicilerle buluşulan mecralar bir elin parmaklarını geçmezken günümüzde tüketiciler onlarca kanaldan mesajlar almaktadır. Mesaj alınan kanalların artışı dikkat çekme savaşını da beraberinde getirmiştir. 

 4. Yalınlık ve Kontrol Arayışı 

Araştırmaya katılanların %66’sı “Keşke daha sade bir hayatım olsa” diyor. Türkiye’nin % 60’ı da bu konuda hemfikir. 

 5. Gelenekselciliğin Önlenemeyen Yükselişi 

Türkiye’de “Geçmişe Özlem Duymak”, “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” araştırmalarında da ortaya çıkan güçlü bir trend. Bu global çalışmada da benzer sonuçlarla karşılaşıldı. Global Trends Araştırmasına katılan global katılımcıların %50’si “Ülkemin geçmişte olduğu gibi olmasını isterdim.” diyor, Türkiye’den katılanların %58’i de aynı dilekleri paylaşıyor. Global 


0 Yorum

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir

0 Yorum